Ręczna regulacja zabarwienia

W czasie skanowania można wyregulować zabarwienie do najbardziej odpowiedniego poziomu dla oryginału.
Jako przykład, w poniższym dziale przedstawiono procedurę wyboru skrzynki pocztowej, jako miejsca zapisania dokumentu.
1.
Naciśnij → [Skanuj i zapisz] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną Skrzynkę pocztową → naciśnij na [Skanowanie].
3.
Naciśnij na [Zabarwienie] → naciśnij na lub , aby wyregulować zabarwienie oryginału.
4.
Naciśnij na [OK].
52XY-161