Oryginały o różnym formacie

Tryb ten pozwala na skanowanie w jednej grupie oryginałów o różnych formatach (A3 i A4).
Jako przykład, w poniższym dziale przedstawiono procedurę wyboru skrzynki pocztowej, jako miejsca zapisania dokumentu.
WAŻNE
Nie można podawać w jednej grupie formatów papierów, które mają różne szerokości krawędzi prowadzącej, np. A3 i A5.

1.
Naciśnij → [Skanuj i zapisz] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną Skrzynkę pocztową → naciśnij na [Skanowanie].
3.
Naciśnij [Opcje] → [Oryginały o róż. formacie].
4.
Naciśnij na [Zamknij].

WAŻNE
Gdy ustawienia Formatu skanowania jest w pozycji innej niż [Automa.], wtedy wszystkie oryginały skanowane są na wybranym formacie.Aby skanować każdy oryginał z zachowaniem formatu, należy pamiętać, aby dla trybu Formatu skanowania wybrać klawisz [Automa.].
Oryginały kopiowane przy użyciu tego trybu muszą mieć tą samą gramaturę (papier tego samego rodzaju).
Jeżeli ustawiony jest tryb Różne formaty oryginałów, prędkość skanowania może być niższa niż zwykle.
52XY-168