Przegląd tej funkcji

Można korzystać z poniższych miejsc zapisywania dla zapisywania zeskanowanych dokumentów:
Skrzynka Pocztowa
Nośnik pamięci
Aby zeskanować i zapisać oryginał, naciśnij [Skanuj i zapisz] na ekranie Główne Menu → określ lokalizację, gdzie skanowane dane mają zostać zapisane.

Skrzynka pocztowa

Skrzynka pocztowa stanowi pamięć urządzenia służącą do zapisywania i obsługi plików przeznaczonych do drukowania w formacie obsługiwanym wyłączenie przez to urządzenie.
Umożliwia użytkownikom zapisywanie plików zeskanowanych za pomocą tego urządzenia, lub danych przesłanych z komputera (poprzez sterownik drukarki).W razie potrzeby, można wydrukować zapisany dokument korzystając z żądanych ustawień.Co więcej, istnieje możliwość konwersji formatu zapisanych plików do innego formatu (np.: PDF) i przesłania ich przez e-mail lub faks, za pomocą funkcji Wyślij.
Istnieje możliwość nadania nazwy, ustawienia PINu dla maksymalnie 100 skrzynek pocztowych.Dodatkowo, dostępne są różne funkcje edycji, takie jak łączenie dwóch plików w jeden oraz usuwanie niepotrzebnych stron z pliku.

Nośniki pamięci

Nośniki pamięci, to lokalizacje przechowywania danych, z których można korzystać poprzez podłączenie pamięci USB do portu USB (z przodu urządzenia). Możesz skanować dokument za pomocą tego urządzenia i zapisać go na nośnika pamięci w wielu formatach, obsługiwanych przez komputery PC. Można również drukować pliki zapisane na nośnikach pamięci tego urządzenia z wykorzystaniem żądanych ustawień drukowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych do podglądu/drukowania plików PDF, JPEG i TIFF z poziomu tego urządzenia, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
Jeżeli USB Device Port-A oraz Multimedia Reader/Writer-A są zainstalowane, istnieje możliwość korzystania z kart SD, Memory Stick, CF oraz Microdrive.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "USB Device Port-A" oraz "Multimedia Reader/Writer-A."
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania/odłączania nośnika pamięci, patrz "Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci."
WAŻNE
Urządzenie obsługuje następujące formaty plików:
Typ:Pamięć USB
System plików:FAT32
Urządzenia wymienione poniżej nie są obsługiwane:
Nośnik z funkcjami zabezpieczającymi
Nośniki pamięci, które nie spełniają specyfikacji portu USB
Czytniki kart podłączone do portu USB
Metody wykorzystywania wymienione poniżej nie są obsługiwane:
Podłączanie nośnika z wykorzystaniem przewodu przedłużającego
Podłączenie nośnika pamięci poprzez hub USB
Niektóre nośniki pamięci nie są obsługiwane.

Rodzaje ikon skrzynki pocztowej

Każda ikona wskazuje wykorzystywany tryb koloru w czasie zapisywania pliku oraz informację, czy plik jest zapisywany z ustawieniami drukowania (patrz tabela).
Ikony plików zapisanych z komputera lub za pomocą trybu [Zapisz w Sk. poczt.] funkcji Kopiowanie, lub pliki z ustawieniami drukowania oznaczone zostają ikonami informującymi o ustawieniach drukowania.Jednakże, jeżeli korzystasz z trybów edycji pliku, [Łącz Wiele Plików] lub [Wstaw Strony] dla tych plików, nowe pliki będą oznaczone ikonami bez wprowadzonych ustawień drukowania.
Ikona
Rodzaje plików
Kolor/Czarno-biały
Bez ustawień druku
"Czarno-Białe"
Z ustawieniami druku
"Czarno-Białe"
Bez ustawień druku
„Kolor” lub „Mieszany”
RGB
Z ustawieniami druku
„Kolor” lub „Mieszany”
RGB
Bez ustawień druku
"Czarno-białe"
CMYK*1
Z ustawieniami druku
"Czarno-białe"
CMYK*1
Bez ustawień druku
„Kolor” lub „Mieszany”
CMYK*1
Z ustawieniami druku
„Kolor” lub „Mieszany”
CMYK*1
*1 Jeśli plik zapisany jest w skrzynce pocztowej ze sterownika drukarki PS, formatem koloru będzie CMYK. Pliki CMYK nie mogą być wysyłane. Aby drukować pełnokolorowe pliki w kolorach CMYK, jedynie tryb [Automat. (Kolor/Cz&B)] może zostać określony. Aby drukować pliki CMYK w kolorze czarnym, można wybrać również tryb [Czarno-biały].

Rodzaje ikon nośników pamięci

W poniższej tabeli ukazano rodzaje plików, które mogą być kopiowane na nośniki pamięci oraz ikony odpowiadające danemu rodzajowi plików.
Ikona
Rodzaj pliku
Plik JPEG
Plik TIFF
Plik PDF
Plik XPS
Plik OOXML
52XY-151