Zapisywanie oryginałów w trakcie drukowania

Istnieje możliwość skanowania i zapisywania oryginału w czasie, gdy urządzenie drukuje (w czasie przetwarzania zadania drukowania lub w czasie drukowania z opcji [Dos. do zapisa. plików]).
Jako przykład, w poniższym dziale przedstawiono procedurę wyboru skrzynki pocztowej, jako miejsca zapisania dokumentu.
1.
Naciśnij na [Zamknij] na ekranie wyskakującym, który pojawia się, gdy urządzenie wykonuje drukowanie.
2.
Umieść oryginały.
3.
Naciśnij → [Skanuj i zapisz] → [Skrzynka pocztowa].
4.
Wybierz żądaną Skrzynkę pocztową → naciśnij na [Skanowanie].
5.
Określ żądane ustawienia skanowania.
6.
Naciśnij .
UWAGA
Istnieje możliwość zmiany (kodowanej czasowo) nazwy pliku po jego zeskanowaniu.(Patrz "Sprawdzanie informacji o pliku.")
52XY-158