Przełączanie trybu koloru

Można zaprogramować tryb koloru dla skanowania.
Rodzaje trybów koloru
Automat. (Kolor/Cz&B)
Jeśli wybrany jest tryb Automat. (Kolor/Cz&B), urządzenie automatycznie rozpoznaje, czy oryginał jest kolorowy, czy czarno-biały. Oryginały wykonane w trybie kolorowym są skanowane w trybie Pełnego koloru, oryginały wykonane w trybie czarno-białym są skanowane w trybie Czarno-białym.
Automat. (Kolor/Szary)
Jeśli wybrany jest tryb Automat. (Kolor/Szary), urządzenie automatycznie rozpoznaje, czy oryginał jest kolorowy, czy czarno-biały. Oryginały wykonane w trybie kolorowym są skanowane w trybie Pełnego koloru, oryginały wykonane w trybie czarno-białym są skanowane w trybie Skala szarości.
Pełne Kolory
Urządzenie zawsze wykonuje skany w trybie Pełnego koloru niezależnie od tego, czy oryginał został wykonany w trybie kolorowym czy czarno-białym.
Czarno-biały
Urządzenie zawsze skanuje oryginał jako czarno-biały, niezależnie czy jest on kolorowy czy czarno-biały.
*1 Oryginał
*2 Zeskanowany obraz
Skala Szar.
Tryb Skala szarości zawsze wykonuje skany w skali szarości niezależnie od tego, czy oryginał jest kolorowy, czy też czarno-biały.
*1 Oryginał
*2 Zeskanowany obraz
Tryby koloru, które można wybrać, mogą się różnić zależnie od miejsca zapisywania.
:Dostępne -:Niedostępne
Tryb koloru
Miejsce zapisywania
Skrzynka pocztowa
Nośnik pamięci
Automat. (Kolor/Cz&B)
Automat. (Kolor/Szary)
-
Pełne Kolory
Skala Szar.
-
Czarno-biały
Jako przykład, w poniższym dziale przedstawiono procedurę wyboru skrzynki pocztowej, jako miejsca zapisania dokumentu.
1.
Naciśnij → [Skanuj i zapisz] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną Skrzynkę pocztową → naciśnij na [Skanowanie].
3.
Naciśnij [Wybierz Kolor] → wybierz tryb koloru → naciśnij [OK].

WAŻNE
Oto ustawienia domyślne:
Skrzynka Pocztowa: Automat. (Kolor/Cz&B)
Nośniki pamięci: Automat. (Kolor/Szary)
Po ustawieniu [Automat. (Kolor/Szary)] lub [Automat. (Kolor/Cz&B)] i w czasie pracy z oryginałami zawierającymi elementy kolorowe, urządzenie skanuje je w trybie Pełnego koloru. Jednakże, w następujących warunkach urządzenie może skanować kolorowe oryginały w trybie czarno-białym. Aby tego uniknąć, jako tryb koloru należy wybrać [Pełne Kolory].
Gdy oryginały zawierają niewiele kolorowych fragmentów
Jeśli oryginały zawierają jedynie prawie czarne zabarwierwienia
Jeśli oryginały zawierają jedynie jasne zabarwierwienia
Jeżeli kolorowe fragmenty są zlokalizowane w obszarze ukazanym na schemacie poniżej, w czasie ładowania oryginałów do podajnika
UWAGA
Jeśli czarno-biały oryginał jest skanowany w trybie Pełny Kolor, liczy się on jako skan kolorowy.
Można zarejestrować żądany tryb koloru jako ustawienie domyślne poprzez zmianę domyślnych ustawień skanowania. (Patrz "Określanie ustawień funkcji Skanowanie i wysyłanie.")
52XY-15E