Rejestrowanie folderów oznaczonych przez usługę logowania jako folderów prywatnych

Funkcja umożliwia zarejestrowanie folderów, które są oznaczone przez usługę logowania jako folderów prywatnych.
WAŻNE
Wymagana jest usługa logowania, która obsługuje tę funkcję.Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić autoryzowany sprzedawca firmy Canon.

Ustawienia administratora
Podczas tej procedury należy wybrać [Użyj serwera logowania] celem określenia folderu osobistego.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij na [Metoda ustawiania folderu osobistego].
4.
Naciśnij na [Użyj serwera logowania].
5.
Wybierz, czy należy korzystać z informacji uwierzytelniania dla każdego z użytkowników → [OK].
UWAGA
Możesz korzystać z folderów prywatnych bez określania informacji uwierzytelniania dla każdego z użytkowników, po spełnieniu poniższych warunków.W takim wypadku należy odznaczyć [Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.].
Podczas korzystania z tych samych informacji uwierzytelniania dla logowania do urządzenia oraz dostępu do serwera plików
Podczas korzystania z usługi logowania, obsługującej Uwierzytelnianie zintegrowane
Aby dowiedzieć się, czy wykorzystywana usługa logowania obsługuje Uwierzytelnianie zintegrowane, należy się skontaktować z autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon.
Ustawienia zwykłego użytkownika
Poniższa procedura jest wymagana, celem korzystania z informacji uwierzytelniania dla każdego z użytkowników.
Niniejsza sekcja opisuje sposób rejestrowania informacji uwierzytelniania dla każdego z użytkowników dla folderów określonych przez usługę logowania.
1.
Zaloguj się do urządzenia.
2.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → w prawym górnym rogu ekranu → [Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika].
UWAGA
Można zarejestrować informacje o użytkowniku z poziomu na ekranie podstawowych funkcji [Skanuj i wyślij], ekranie wysyłania [Dos. do zapisa. plików] oraz ekranie wysyłania [Skrz. Odb. Faks/I-Faks].
3.
Naciśnij na [Folder osobisty].
4.
Wprowadź [Nazwa Użytkownika] oraz [Hasło].
[Nazwa Użytkownika]:
Wprowadzić nazwę użytkownika dla dostępu do folderów, określonych przez usługę logowania.
[Hasło]:
Wprowadzić hasło dostępu do folderów określonych przez usługę logowania.
UWAGA
Dostępny jest wyłącznie protokół SMB.
Informacje dla folderu osobistego uzyskane z usługi logowania są wyświetlane w [Nazwa hosta] oraz [Ścieżka kat..
5.
Naciśnij na [OK].
Foldery określone przez usługę logowania są ustawione jako foldery prywatne.
52XY-23H