Drukowanie informacji dotyczących zainstalowanych aplikacji

Możesz drukować informacje dla aplikacji MEAP oraz niektórych aplikacji systemowych w formie raportu.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Ustawienia MEAP].
3.
Naciśnij na [Drukuj Informacje o Systemie].
4.
Naciśnij na [Tak].
Aby uzyskać więcej informacji na temat danych o aplikacjach systemowych drukowanych w raporcie, patrz "Informacje o systemie."
52XY-248