Określanie ustawień zarządzania dla twardego dysku

Twardy dysk urządzenia zapisuje zarejestrowane informacje dla Książki adresowej oraz informacje o hasłach dla Skrzynki pocztowej/Książki adresowej, oraz zapisuje dane wykorzystujące funkcje Skrzynka pocztowa oraz I-faks.Dlatego też, konieczne jest zarządzanie danymi na twardym dysku z zachowaniem wszelkich zasad zabezpieczających dane.
Dzięki wyposażeniu urządzenia w funkcje takie jak szyfrowanie oraz usuwanie danych, istnieje możliwość zarządzania danymi i zapobiegania "wyciekowi" informacji, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i poufność danych.
WAŻNE
Zabezpieczenia TPM nie gwarantują jednakże całkowitej ochrony danych oraz sprzętu.Proszę pamiętać o tym, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z korzystania z tego trybu.

Usuwanie danych z HDD
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
Urządzenie rozdziela i zapisuje dane zadania w czasie kopiowania, wysyłania, odbierania i drukowania w postaci informacji zarządzających oraz rzeczywistych danych.Informacje zarządzające zostają automatycznie usuwane po zakończeniu zadanie, jednakże dane rzeczywiste zostają zapisane na twardym dysku.
Istnieje możliwość całkowitego usunięcia danych rzeczywistych zapisanych na twardym dysku urządzenia poprzez nadpisanie danych zerowych lub danych losowych.Zapobiega to "wyciekowi" informacji w czasie wymiany lub utylizacji twardego dysku.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Całkowite usuwanie niepotrzebnych danych z twardego dysku.".
Inicjalizacja zapisanych plików oraz zarejestrowanych informacji
Istnieje możliwość usuwania (inicjalizacji) danych zapisanych w urządzeniu, takich jak zapisane pliki, zarejestrowane informacje Książki adresowej oraz historia wykonanych zadań.(Patrz "Inicjacja wszystkich danych/ustawień.")
Szyfrowanie danych HDD
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
Istnieje możliwość szyfrowania danych zapisanych na twardym dysku urządzenia, takich jak pliki w Skrzynce pocztowej, zarejestrowane informacje Książki adresowej, dane zadań oraz informacje o hasłach, zapobiegając tym samym "wyciekowi" poufnych danych z twardego dysku.Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi Zestaw szyfrowanie danych i kopiowania HDD.
Ustawienia TPM
Istnieje możliwość szyfrowania haseł i informacji o certyfikatach zarządzanych na twardym dysku lub SRAM, za pomocą trybu Ustawienia TPM.(Patrz "Ustawienia TPM.")
52XY-24Y