Logowanie do Usługi zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika

Aby określić poszczególne ustawienia Usługi zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika, konieczne jest uzyskanie dostępu i zalogowanie się do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej.Niniejsza sekcja opisuje procedurę oceny urządzenia z poziomu strony portalu Zdalnego interfejsu użytkownika.
1.
Uruchom przeglądarkę internetową.
2.
Wprowadź poniższy adres URL w pasek adresowy.
http://<adres IP urządzenia lub nazwa hosta>
UWAGA
Można się również zalogować poprzez wprowadzenie adresu URL Zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika w pasku adresowym (patrz poniżej).(zwrócić uwagę na poprawne wielkości znaków).
http://<adres IP urządzenia lub nazwa hosta>:8000/pref/
3.
Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło administratora → naciśnij [Zaloguj się].
Poniższy ekran pojawia się, gdy uwierzytelnianie dla SSO-H jest zaprogramowane.Jeżeli Zarządzanie NI wydziału lub uwierzytelnianie SSO-H jest ustawione, wprowadź wymagane dane dla każdego logowania.
4.
Naciśnij na [User Setting Information Management Service] z poziomu Narzędzi zarządzających.
5.
Naciśnij na [Log Out] aby zakończyć działanie.
52XY-238