Poziom jakości obrazu dla Wysokiej kompresji/ograniczenia kolorów

Jeżeli jako format pliku w "Skanuj i wyślij" lub "Skanuj i zapisz," wybrany został format PDF (Skompresowany), można ustawić poziom jakości obrazu dokumentu.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Generuj Plik].
3.
Naciśnij na [Poziom jakoś. obra. dla ogr. koloro./skom.].
4.
Wybierz poziom jakości obrazu → naciśnij klawisz [OK].
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
[Prior. Rozmiaru Danych]:
Rozmiar danych jest niewielki ale jakość obrazów jest niska.
[Normalny]:
Rozmiar danych i jakość obrazu znajdują się pomiędzy [Prior. Rozmiaru Danych] oraz [Priorytet Jakości].
[Priorytet Jakości]:
Rozmiar danych jest duży ale jakość obrazów jest wysoka.

WAŻNE
Ustawienie nie jest dostępne podczas zapisywania w skrzynce pocztowej oraz wysyłania na adresy faksu/I-faksu.
52XY-09J