Ustawienia OOXML

Istnieje możliwość ustawienia kolorowych grafik oraz obrazów tła w czasie tworzenia plików z wykorzystaniem formatu Office Open XML.
UWAGA
To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania faksu lub I-faksu.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Generuj Plik].
3.
Naciśnij na [Ustawienia OOXML].
4.
Określić poszczególne ustawienie → i nacisnąć na [OK].
Ustawienia:
<Poziom Tła Obrazu>:
[Priorytet Jakości]:
Rozmiar danych jest duży i jakość obrazów tła jest wysoka.
[Standardowy]:
Rozmiar danych i jakość obrazu tła znajdują się pomiędzy [Prior. Rozmiaru Danych] oraz [Priorytet Jakości].
[Prior. Rozmiaru Danych]:
Rozmiar danych jest niewielki i jakość obrazów tła jest niska.
<Poziom Rozpoznania Koloru Obrazu>:
[Wysoki]:
Najwyższy poziom rozpoznawania.(Zwiększa się rozmiar danych).
[Standardowy]:
Poziom rozpoznawania grafiki i rozmiar danych znajdują się pomiędzy wartościami [Wysoki] oraz [Nie Rozpoznane].
[Nie Rozpoznane]:
Standardowy poziom rozpoznawania grafiki.(Zmniejsza się rozmiar danych).
<Rozp. Szer. Linii Kol. Obrazu>:
[Włącz]:
Rozpoznaje szerokość linii obrazu kolorowego
[Wyłącz]:
Nie rozpoznaje szerokości linii obrazu kolorowego
52XY-09S