Określanie wersji minimalnej podczas generowania pliku PDF

Można określić minimalną wersję podczas generowania pliku PDF.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Generuj Plik].
3.
Naciśnij na [Podaj Minimalną Wersję PDF] → określ ustawienia → naciśnij na [OK].

UWAGA
Tryb ten umożliwia ustawienie minimalnej wersji dla generowania pliku PDF.
W zależności od ustawionych dla pliku PDF funkcji, przyporządkowana wersja może być wyższa, niż ta, określona za pomocą tego ustawienia.
52XY-09W