Ustawienia Wektoryzacji i Wygładzania

Istnieje możliwość zmiany stopnia rozpoznawania rysunków kreskowych oryginału w czasie tworzenia pliku zawierającego grafiki konturowe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Generuj Plik].
3.
Naciśnij na [Ustawienia Wektoryzacji & Wygładzania].
4.
Wybierz [Włącz] dla <Grafiki Konturowe> → określ ustawienia dla <Poziom rozpoznania grafiki>.
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
<Poziom rozpoznania grafiki>:
[Normalny]:
Standardowy poziom rozpoznawania grafiki.(Zmniejsza się rozmiar danych).
[Pośredni]:
Poziom rozpoznawania grafiki i rozmiar danych znajdują się pomiędzy wartościami [Normalny] oraz [Wysoki].
[Wysoki]:
Najwyższy poziom rozpoznawania.(Zwiększa się rozmiar danych).
UWAGA
Jeżeli zwiększysz <Poziom rozpoznania grafiki>, zwiększy się również rozmiar danych.Zaleca się najpierw skorzystanie z [Normalny] i jeśli rezultaty nie są zadowalające, można zwiększać poziom rozpoznawania aż do [Pośredni] lub [Wysoki].
Można określić ustawienia dla poziomu jakości obrazu tła w <Poziom Tła Obrazu>.
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
<Poziom Tła Obrazu>:
[Prior. Rozmiaru Danych]:
Rozmiar danych jest niewielki ale jakość obrazów tła jest niska.
[Normalny]:
Rozmiar danych i jakość obrazu tła znajdują się pomiędzy [Prior. Rozmiaru Danych] oraz [Priorytet Jakości].
[Priorytet Jakości]:
Rozmiar danych jest duży ale jakość obrazów tła jest wysoka.
Wybierz [Wyłącz] jeżeli Grafiki konturowe nie mają być wykonywane.
5.
Naciśnij na [OK].

UWAGA
To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania faksu lub I-faksu.
52XY-09R