Automatyczne wyprowadzanie papieru na tacę układacza

Jeżeli [Auto. wypro. pap. na tackę ukła. po zak. zad.] jest włączone, taca automatycznie przesunie się na zewnątrz układacza po zakończeniu zadania.Funkcja jest szczególnie przydatna, jeżeli usuwasz stos papieru po każdym zadaniu.
Tryb ten może być programowany, jeśli do urządzenia dołączone jest High Capacity Stacker-H.(Patrz "High Capacity Stacker-H.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku Papieru].
3.
Naciśnij na [Auto. wypro. pap. na tackę ukła. po zak. zad.].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz] jeżeli nie chcesz, aby taca przesuwała się automatycznie.
52XY-085