Wstawianie arkusza oddzielającego pomiędzy zadania druku

Działanie tego trybu polega na wstawieniu pustego arkusza przed pierwszą stroną każdego zadania drukowania.Jest to użyteczne, kiedy użytkownik chciałby oddzielić jedno zadanie druku od innego, kiedy drukowanych jest wiele zadań.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku Papieru].
3.
Naciśnij na [Oddzielanie Zadań Między Zadaniami].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz] jeżeli nie chcesz wstawiać arkusza oddzielającego zadania pomiędzy wydruki.
Aby zmienić źródło papieru dla arkuszy oddzielających zadania, naciśnij [Zmień] → wybierz źródło papieru → naciśnij [OK].
52XY-088