Określanie maksymalnej liczby arkuszy ładowanych do układacza

Można określić maksymalną liczbę arkuszy ładowanych do układacza.
Tryb ten może być programowany, jeśli do urządzenia dołączone jest High Capacity Stacker-H.(Patrz "High Capacity Stacker-H.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku Papieru].
3.
Naciśnij na [Podaj maks. il. arkuszy do załad. do podajn.].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz] jeżeli nie chcesz określać maksymalnej liczby arkuszy ładowanych do układacza.
5.
Naciśnij na [-] lub [+], aby określić liczbę arkuszy ładowanych do układacza → [OK].

UWAGA
Można określić do 3000 arkuszy.
Jeżeli określona zostanie niemal maksymalna liczba arkuszy, drukowanie może zostać zatrzymane przed osiągnięciem określonego limitu ze względu na stan papieru (grubość lub zawinięcie).
52XY-084