Określanie automatycznego wyboru szuflady papieru na podstawie koloru

W celu automatycznego wyboru źródła papieru zgodnie z trybem koloru, wybranym podczas kopiowania, możesz określić ustawienia [Kolor] lub [Cz-b] dla każdego źródła papieru.
Jeśli wcześniej zapiszesz rodzaj papieru dla każdego źródła papieru, rodzaj papieru może być wybierany zgodnie z trybem koloru. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania rodzajów papieru w źródłach papieru, patrz "Rejestrowanie formatu papieru oraz jego rodzaju dla danego źródła papieru."
WAŻNE
Funkcja ta jest ważna, gdy wykorzystujesz funkcję Kopiowanie.
UWAGA
Aby korzystać z tej funkcji, włącz [Rozważ kolor] dla [Kopiowanie] w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie).(Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Podajnika Papieru].
3.
Naciśnij na [Automat. wybór źródła papieru oparty o kolor].
4.
Wybierz [Kolor] lub [Cz-b] dla każdego źródła papieru → naciśnij klawisz [OK].
[Kolor]:
Źródła papieru dla których ustawiono [Kolor] są wykorzystywane, jeżeli wybierzesz [Automat. (Kolor/Cz&B)], [Pełne Kolory], [Jeden Kolor] lub [Dwa Kolory] w [Wybierz Kolor] podczas kopiowania.
[Cz-b]:
Źródła papieru dla których ustawiono [Cz-b] są wykorzystywane, jeżeli wybierzesz [Cz-b] in [Wybierz Kolor] podczas kopiowania.
Każdy przycisk reprezentuje następujące źródła papieru:
POD Deck Lite-C, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D oraz Long Sheet Tray-B są podłączone.
:Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D oraz Long Sheet Tray-B
:górna szuflada na papier
:środkowa szuflada na papier
:dolna szuflada na papier
:POD Deck Lite-C
Multi-drawer Paper Deck-C jest podłączony.
:górna szuflada na papier
:środkowa szuflada na papier
:dolna szuflada na papier
:Górna szuflada na papier Multi-drawer Paper Deck-C
:środkowa szuflada na papier Multi-drawer Paper Deck-C
:Dolna szuflada na papier Multi-drawer Paper Deck-C
Podłączone są opcje POD Deck Lite XL-A, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D i Long Sheet Tray-B.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D oraz Long Sheet Tray-B
: górna szuflada na papier
: środkowa szuflada na papier
: dolna szuflada na papier
: POD Deck Lite XL-A
UWAGA
W następujących przypadkach, źródło papieru które zaprogramowane jest dla [Kolor] wybierane jest automatycznie, niezależnie od trybu koloru określonego przy kopiowaniu.
Kiedy ustawiony jest tryb Łączenie Bloków Zadania
Kiedy ustawione są zarówno tryb Różne Formaty Oryginałów, jak i Tworzenie zadania
52XY-07Y