Włączanie automatycznego przełączania dla modułu wstawiania

Gdy podłączona jest opcja Document Insertion Unit-N, istnieje możliwość włączenia funkcji automatycznego przełączania dla modułu wstawiania. (Patrz "Document Insertion Unit-N.")
1.
Naciśnij
2.
Naciśnij kolejno [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Podajnika Papieru].
3.
Naciśnij [Auto. przełącza. źród. pap. zes. wsta. ark.].
4.
Wybierz [Włącz].
Jeśli nie chcesz włączać funkcji automatycznego przełączania, wybierz [Wyłącz].
52XY-081