Wydajność papieru powlekanego/priorytet połysku

Można ustawić, czy urządzenie ma być zaprogramowane na wydajność lub jakość połysku w czasie pracy z papierem powlekanym.
WAŻNE
[Priorytet wydajności papieru powle./błysz.] wyświetlany jest tylko wtedy, kiedy ustawienia te są udostępnione przez lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy Canon.Nawet gdy jest wyświetlany [Priorytet wydajności papieru powle./błysz.], nie należy nikomu pozwalać na zmienianie ustawień, za wyjątkiem administratora systemu.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
UWAGA
Ustawienie nie jest dostępne, w zależności od gramatury powlekanego papieru.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku].
3.
Naciśnij na [Priorytet wydajności papieru powle./błysz.].
4.
Wybierz [Priorytet dla Wydajności], [Priorytet błyszczącego] lub [Standardowy] → naciśnij [OK].
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
[Priorytet dla Wydajności]:
Ten tryb nadaje priorytet wydajności podczas kopiowania lub drukowania na papierze powlekanym (jednostronnie, dwustronnie i matowo) 1 do 4.Prędkość drukowania wzrasta, jednakże jakość połysku może zostać obniżona.
[Priorytet błyszczącego]:
Ten tryb nadaje priorytet jakości połysku podczas kopiowania lub drukowania na papierze powlekanym (jednostronnie, dwustronnie i matowo) 1 do 3.Jakość połysku wzrasta, jednakże prędkość drukowania może zostać obniżona.
[Standardowy]:
Tryb ten jest ustawiony domyślnie i umożliwia tworzenie dobrej jakości obrazów bez zmniejszania prędkości drukowania.
52XY-08U