Priorytet wydajności dla papieru grubego od 5 do 8

Można ustawić, czy nadać priorytet wydajności podczas kopiowania lub drukowania na papierze grubym od 5 do 8.
WAŻNE
[Priorytet wydajnoś. papieru Gruby 5/Gruby 6] wyświetlany jest tylko wtedy, kiedy ustawienia te są udostępnione przez lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy Canon.Nawet gdy jest wyświetlany [Priorytet wydajnoś. papieru Gruby 5/Gruby 6], nie należy nikomu pozwalać na zmienianie ustawień, za wyjątkiem administratora systemu.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku].
3.
Naciśnij [Priorytet wydajności papieru Grubego 5 do 8].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Naciśnij [Wyłącz], jeżeli nie chcesz ustawiać priorytetu wydajności.
UWAGA
Jeżeli dla opcji [Priorytet wydajności papieru Grubego 5 do 8] wybrano ustawienie „Włącz”, prędkość drukowania wzrasta, jednakże kolor/połysk/jakość utrwalania mogą zostać obniżone.
52XY-08S