Prędkość skanowania w trybie czarno-białym/Priorytet jakości obrazu

Istnieje możliwość ustawienia, czy w czasie skanowania czarno-białych oryginałów priorytet ma zostać nadany prędkości skanowania, czy jakości obrazu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Skanowania].
3.
Naciśnij na [Prędkość skan. cz-b/Priorytet jakości obrazu].
4.
Wybierz [Priorytet Szybkości] lub [Priorytet Jakości].
52XY-099