Ustawianie wartości gamma dla zdalnego skanowania

W urządzeniu można ustawić żądaną wartość gamma wykorzystywaną przy skanowaniu kolorowych dokumentów do komputera za pośrednictwem funkcji Skanowanie sieciowe. Wybrać wartość gamma najlepiej pasującą do ustawień komputera, aby móc drukować z komputera dokument o optymalnym zabarwieniu.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Skanowania].
3.
Naciśnij na [Wartość Gamma dla Zdalnego Skanowania].
4.
Wybrać wartość gamma → nacisnąć na [OK].

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji skanowania sieciowego, patrz "Scanner."
52XY-09C