Aktywacja automatycznego zorientowania

Ustawienie tego trybu umożliwia wykorzystanie przez urządzenie informacji, takich jak rozmiar oryginału i proporcja funkcji zoom, aby określić najbardziej odpowiednie zorientowanie dla danego formatu papieru.Urządzenie, automatycznie obraca obraz w razie konieczności.
Tryb ten może zostać wybrany, jeżeli funkcja kopiowania jest dostępna.Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez funkcję kopiowania, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Kopiowanie] → [Auto. rozpoznawanie orientacji oryginału].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz] jeżeli nie chcesz aktywować automatycznego zorientowania.
UWAGA
W przypadku powiększania oryginałów formatu A4 lub A5 na format papieru A3, nie będzie działała funkcja Automatyczna orientacja, nawet wtedy, gdy będzie wybrane [włącz].
Obracać można jedynie obrazy o standardowych formatach oryginałów, lecz nie większe niż A4 przy wielkości kopia/oryginał równej 100%.
Jeżeli ustawiona zostanie funkcja Automatyczny wybór papieru i niedostępny jest najbardziej optymalny format papieru, wtedy urządzenie wyświetli źródło papieru o takim samym formacie, nawet jeśli inna będzie jego orientacja.
52XY-0AC