Rejestrowanie przycisków skrótów dla kopiowania ekspresowego

Jeżeli dla [Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.] ustawiono [Ekspresowe Kopiowanie], można zarejestrować przyciski skrótów wyświetlane na ekranie Kopiowania.(Patrz "Przełączanie urządzenia do ekranu Podstawowe funkcje kopiowania.")
Można zarejestrować do sześciu skrótów z poziomu [Opcje].
Opcja ta jest szczególnie przydatna w czasie rejestrowania często używanych funkcji.
Tryb ten może zostać wybrany, jeżeli funkcja kopiowania jest dostępna.Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez funkcję kopiowania, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Kopiowanie] → [Zapisz skróty opcji].
3.
Wybierz przycisk skrótu → naciśnij [Zapisz].
Aby anulować aktualnie zapisane ustawienia pod klawiszem, należy wybrać [Nieprzypisane].
4.
Wybierz ustawienie, które ma być zapisane pod klawiszem → i naciśnij na [OK].
Przykład:Zapisane przyciski skrótów, wyświetlane są w niżej pokazany sposób.
52XY-0A8