Sposoby postępowania z plikami, których nie udało się przekazać

Użytkownik może określić, w jaki sposób urządzenie będzie postępować z plikami, których przekazanie zakończyło się z błędem.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Odbiór/Przekazanie] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij na [Obsługa plików z błędami przekazywania].
4.
Określ poniższe ustawienia → naciśnij na [OK].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[Zawsze drukuj]:
Urządzenie drukuje wszystkie pliki, które nie zostały przekazane z powodu wystąpienia błędu.
[Zapisz/Drukuj]:
Pliki, których nie udało się przekazać zostają zapisane w Skrytce RX do pamięci.Urządzenie jedynie wtedy automatycznie drukuje pliki, które nie zostały przekazane z powodu błędu, gdy funkcja Włącz zabezpieczenie pamięci dla I-faksu ustawiona jest wyłączona w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie).(Patrz "Określanie Ustawień skrytki I-faksu.")
[Wyłącz]:
Urządzenie nie drukuje plików, które nie zostały przekazane z powodu wystąpienia błędu.

UWAGA
Aby określać ustawienia [Obsługa plików z błędami przekazywania], musisz być zalogowany w maszynie jako administrator.
Jeżeli opcja [Usuń Uszkodzone Zadania TX] zostanie wyłączona w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie), status każdego zadania z błędem przekazywania zostanie zapisany na ekranie Monitora statusu/anuluj.W zależności od ustawień zaprogramowanych w opcji [Obsługa plików z błędami przekazywania], urządzenie nie będzie przetwarzać przekazywanych plików.(Patrz "Automatyczne usuwanie nieudanych zadań.")
52XY-0EK