Przerwanie drukowania odebranych zadań

Ten tryb umożliwia nadanie priorytetu zadaniom drukowania odebranych I-faksów.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Odbiór/Przekazanie] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij [Przerwij i drukuj zadania RX] → [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], jeżeli nie chcesz przeprowadzać przerywanego wydruku odebranych zadań.
52XY-0EJ