Drukowanie ustawień przekazania

Użytkownik może wydrukować zawartość zaprogramowanych warunków przekazania.W razie konieczności, można ręcznie drukować Listę warunków przekazywania.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Odbiór/Przekazanie] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij [Ustawienia Przekazania] → [Drukuj listę].
UWAGA
Listy mogą być drukowane tylko wtedy, gdy papier formatu A3, A4 lub A4R (zwykły papier, ponownie przetworzony papier, cienki papier lub kolorowy papier) umieszczony jest w źródle papieru, dla którego ustawienia w [Inny] w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja) zaprogramowane są jako 'włączone'. Jednakże, jeżeli [Uwzględnij Rodzaj Pap.] dla [Kopiowanie] jest włączona w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz], nie można drukować ze źródła papieru, dla którego określono papier kolorowy. (Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [Zamknij].

UWAGA
Wyłącznie administrator może drukować Listę warunków przekazywania.(Patrz " Ustawienia administratora.")

52XY-0EW