Drukowanie raportów

Drukuje informacje o rejestrowaniu dla ekranu Ustawienia/rejestrowanie.Opcja jest szczególnie przydatna podczas sprawdzania szczegółowych ustawień.Listę danych o użytkowniku można wydrukować ręcznie, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.
UWAGA
Raporty mogą być drukowane tylko wtedy, gdy papier formatu A3, A4 lub A4R (zwykły, recyklingowany, cienki lub kolorowy) jest załadowany w źródle papieru, dla którego ustawienia w [Inny] w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja) są włączone. Jednakże, jeżeli [Uwzględnij Rodzaj Pap.] dla [Kopiowanie] jest włączona w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz], nie można drukować ze źródła papieru, dla którego określono papier kolorowy. (Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")
Dostępne są następujące dwa typy List danych użytkownika:
Wysyłanie/Odbiór: Drukuje wszystkie zarejestrowane informacje związane z funkcją Odbierania/przekazywania z [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie).
Aby uzyskać więcej informacji na temat List danych użytkownika, patrz "Lista Danych Użytkownika."

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Odbiór/Przekazanie] → [Raport Wydruków].
3.
Naciśnij na [Lista Danych Użytkownika dla TX/RX].
4.
Naciśnij na [Tak].
52XY-0E7