Rejestrowanie klawiszy skrótów

Istnieje możliwość rejestrowania klawiszy skrótów, wyświetlanych na ekranie Wysyłania.Można zarejestrować do dwóch żądanych przycisków z poziomu [Opcje].
Opcja ta jest szczególnie przydatna w czasie rejestrowania często używanych funkcji.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij na [Zapisz skróty opcji].
4.
Nacisnąć na klawisz skrótu → wybrać ustawienia, które mają zostać zarejestrowane pod klawiszem → i nacisnąć na [OK].
Aby anulować aktualnie zarejestrowane ustawienia pod klawiszem, należy wybrać [Nieprzyp.].
5.
Naciśnij na [OK].
Przykład:Zarejestrowane przyciski skrótów, wyświetlane są w poniżej pokazany sposób.
52XY-0AU