Drukowanie NI Terminala TX

Można zaprogramować drukowanie NI terminalu w czasie wysyłania faksu lub I-faksu.
NI terminalu jest drukowane u góry wysyłanych dokumentów.Drukowanie informacji takich, jak np. numeru faksu, nazwa oraz adres I-faks, może być pomocne odbiorcy w sprawdzeniu szczegółów w czasie odbierania.
UWAGA
W czasie korzystania z funkcji faksu ze Zestaw zdalnego faksu, podczas wysyłania faksów, NI terminala TX wykorzystuje ustawienia serwera zdalnego faksu.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij na [ID terminala TX].
4.
Wybierz [Drukuj].
Wybierz [Nie drukować] jeżeli nie chcesz drukować NI terminala.
Określić poszczególne ustawienie → i nacisnąć na [OK].
<Pozycja wydruku>:
[Wewnątrz]:
Urządzenie odbiorcy drukuje informacje o NI terminala wewnątrz obszaru obrazu.
[Na Zewnątrz]:
Urządzenie odbiorcy drukuje informacje o NI terminala na zewnątrz obszaru obrazu.
<Wyświetl Nazwę Odbiorcy>:
Wybierz [Włącz], aby wyświetlić nazwę odbiorcy zarejestrowaną w Książce adresowej w NI terminalu.
Przykład:Jeśli włączone zostaną opcje NI terminalu TX i Wyświetl nazwę jednostki odbiorcy, to dane drukowane będą na papierze w urządzeniu odbiorcy w następujący sposób:
52XY-0AY