Ustawianie z uwierzytelnionej nazwy użytkownika jako nazwy nadawcy (TTI)

W przypadku logowania z wykorzystanie usługi SSO-H, login jest wyświetlany w formie <100> Nazwy Nadawcy (TTI).Jeżeli tryb jest włączony, login w <100> jest wykorzystywany jako domyślna wartość dla nazwy nadawcy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia Faksu].
3.
Naciśnij [Użyj Autoryz. Nazwy Użytk. jako Nazwy Nad.] → [Włącz] → [OK].
Naciśnij [Wyłącz], jeżeli nie chcesz korzystać z uwierzytelnionej nazwy użytkownika jako nazwy nadawcy.

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi logowania SSO-H, patrz "SSO-H (Single Sign-On H)."
52XY-0E2