Raport TX faksu

Raport z TX Faksów stwarza możliwość sprawdzenia, czy dokumenty zostały poprawnie wysłane do wybranych odbiorców.Raport z TX Faksów może być drukowany automatycznie po wysłaniu dokumentów.Dodatkowo użytkownik może w taki sposób zaprogramować urządzenie, aby drukowało ono Raport z TX Faksów jedynie wtedy, gdy w trakcie transmisji wystąpi błąd, jak również może wybrać takie ustawienie dla Raportu z TX Faksów, aby jako część raportu drukowany był początkowy fragment dokumentu, który przypominał będzie zawartość tego dokumentu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
UWAGA
Raporty mogą być drukowane tylko wtedy, gdy papier formatu A3, A4 lub A4R (zwykły, recyklingowany, cienki lub kolorowy) jest załadowany w źródle papieru, dla którego ustawienia w [Inny] w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja) są włączone. Jednakże, jeżeli [Uwzględnij Rodzaj Pap.] dla [Kopiowanie] jest włączona w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz], nie można drukować ze źródła papieru, dla którego określono papier kolorowy. (Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia Faksu].
3.
Naciśnij na [Raport TX faksu].
4.
Naciśnij na [Tylko dla Błędu] lub [Włącz].
Wybierz [Wyłącz] jeżeli nie chcesz go drukować.
Jeżeli chcesz drukować część wysyłanego dokumentu w Raporcie TX faksu, wybierz [Włącz] dla <Raport z Obrazem TX>.
5.
Naciśnij na [OK].

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat Raportu TX faksu, patrz "Raport TX Faksu/RAPORT Z BŁĘDNYCH TX FAKSOWYCH."
Jeżeli [Raport TX] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja) jest ustawione na „Tylko dla błędu” lub „Włącz”, to Raport z TX wysyłania jest drukowany wraz z Raportem TX faksu.
Gdy rozsyłanie sekwencyjne wykonywane jest w czasie, gdy opcja Raport TX faksu jest ustawiona na „Włącz”, wtedy drukowany jest Raport TX wielu połączeń faksowych.(Patrz "RAPORT Z WIELU TX FAKSOWYCH.")
52XY-0E3