Ustawianie adresu e-mail uwierzytelnionego użytkownika jako adresu zwrotnego

Jeśli wykorzystywana jest usługa logowania, można określić, czy przy przesyłaniu wiadomości e-mail lub dokumentu I-faks adres e-mail zalogowanego użytkownika ma być ustawiany jako adres zwrotny.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia E-mail/I-Faks].
3.
Naciśnij na [Aby Odpowiedzieć, Określ Uwierz. Odbiorcy].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], aby ustawić wybrany adres e-mail urządzenia, jako adres zwrotny.
UWAGA
Jeżeli jako adres zwrotny zostanie wprowadzony adres e-mail w [Opcje], podczas wysyłania wiadomości e-mail lub dokumentu I-faks, adresowi e-mail zostaje nadany priorytet nawet wówczas, gdy funkcja [Aby Odpowiedzieć, Określ Uwierz. Odbiorcy] jest włączona.
52XY-0CF