Ustawianie adresu e-mail uwierzytelnionego użytkownika jako Nadawcy

Jeżeli użytkownik korzysta z usług logowania, można określić, czy ustawić jako adres e-mail zalogowanego użytkownika w polu Od, jako nadawcy odebranej wiadomości e-mail.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia E-mail/I-Faks].
3.
Naciśnij na [Ustaw Autoryz. Użytkow. Docel. do Nadawcy].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], aby ustawić adres e-mail ustawiony dla urządzenia jako nadawca w polu Od w odebranej wiadomości e-mail.

UWAGA
Jeżeli ta opcja jest wyłączona, użytkownicy, którzy są zalogowani jako goście (z wykorzystaniem usługi logowania, np. SSO-H) mogą wysyłać nawet, jeżeli opcja [Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail] jest wyłączona.
Adres e-mail urządzenia może zostać potwierdzony w [Ustawienia Połączeń] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja).(Patrz "Wspólne ustawienia połączeń e-mail/I-faks.")
52XY-0CH