Limit czasu dla trybu pełnej TX

Można ustawić przedział czasu, jaki urządzenie musi odczekać, zanim automatycznie zakończy operację wysyłania, jeżeli wcześniej użytkownik nie otrzyma od odbiorcy powiadomienia poprzez e-mail (MDN). Opcja ta odnosi się do wysyłania I-faksu w trybie Pełnym.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia E-mail/I-Faks].
3.
Naciśnij na [Odstęp czas. dla trybu pełnej TX].
4.
Określ czas naciskając na [-] lub [+] → i naciśnij na [OK].
52XY-0CK