Potwierdzanie certyfikatu serwera TLS podczas wysyłania za pomocą SMTP

Można sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny, podczas wysyłania za pomocą SMTP.
Można potwierdzić ważność certyfikatu oraz łańcucha certyfikatu, oraz potwierdzić CN (Common Name).
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia E-mail/I-Faks].
3.
Naciśnij na [Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], jeżeli nie chcesz potwierdzać certyfikatu serwera TLS podczas wysyłania za pomocą SMTP.
Aby potwierdzić CN, naciśnij na [CN] dla <Dodaj poz. do weryfikacji>.

WAŻNE
Jeżeli nie chcesz potwierdzać certyfikatu, komunikacja TLS będzie przeprowadzana nawet, jeżeli certyfikat nie jest ważny.
UWAGA
Jeżeli występuje jakikolwiek problem z certyfikatem, wysyłanie za pomocą SMTP nie powiedzie się.
52XY-0C9