Odwracanie kolorów ekranu

Można odwrócić kolory ekranu dotykowego. Gdy odczytywanie informacji wyświetlanych na ekranie zaczyna sprawiać kłopoty, należy wówczas użyć tego trybu.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Dostępność] → [Odwrotne wyświeltanie (Kolor)].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], jeżeli nie chcesz odwracać kolorów.
52XY-07R