Usuwanie komunikatu błędu informującego o pozostałej ilości tonera

Użytkownik może tylko wtedy usunąć ekran z Komunikatem błędu, informującym o pozostałej ilości tonera, który wyświetlany jest w sytuacji, kiedy w urządzeniu pozostanie niewielka ilość tonera, gdy opcja [Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze] w [Właściwości] (Ustawienia/Rejestrowanie) jest włączona.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Wyśiwetlacza] → [Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze].
3.
Naciśnij na [Tak].
Ekran z komunikatem informującym o pozostałej ilości tonera pojawi się ponownie, gdy toner o innym kolorze będzie bliski wyczerpania.
52XY-06S