Aktywacja przełącznika języka/klawiatury

Można aktywować funkcję przełączania języka oraz układu klawiatury, który pojawia się na ekranie dotykowym.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Wyśiwetlacza] → [Przełączanie Języka/Klawiatury Wł./Wył.].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Aby zrezygnować ze zmiany języka narodowego/klawiatury, wystarczy wcisnąć klawisz [Wyłącz].

UWAGA
Jeżeli [Przełączanie Języka/Klawiatury Wł./Wył.] jest włączone, niektóre znaki nie mogą być wprowadzane.Aby możliwe było wprowadzanie wszystkich znaków, należy wyłączyć [Przełączanie Języka/Klawiatury Wł./Wył.].
52XY-067