Wyświetlanie aktualnie wykorzystywanego numeru identyfikacyjnego wydziału/nazwy użytkownika

Jeżeli użytkownik korzysta z usługi logowania, można wyświetlić NI wydziału lub nazwę użytkownika, który jest aktualnie zalogowany do urządzenia u dołu ekranu panelu dotykowego.
Niżej przedstawiono pozycje, które wyświetlane są dla poszczególnych usług logowania:
Usługa logowania
Domyślne uwierzytelnianie
NI Wydziału
SSO-H (Single Sign-On H)
Nazwa użytkownika
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Wyśiwetlacza] → [Wyświetl ID/Nazwę użytkownika Wł./Wył.].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Naciśnij na [Wyłącz], jeżeli nie chcesz wyświetlać NI wydziału/nazwy użytkownika.

WAŻNE
Jeżeli opcja [Wyświetl ID/Nazwę użytkownika Wł./Wył.] jest włączona, lecz użytkownik nie korzysta z usługi logowania, wtedy nie jest wyświetlana NI wydziału/nazwa użytkownika.
52XY-06L