Wyświetlanie liczby kopii/czasu oczekiwania

Określona liczba kopii oraz odpowiednia ilość czasu przed zakończeniem aktualnego zadania są wyświetlane na dolnej linii wyświetlacza ekranu dotykowego.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Wyśiwetlacza] → [Liczba kopii/Wyświetl. czasu trwania zad.].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybrać [Wyłącz] jeżeli użytkownik nie chce wyświetlać czasu do zakończenia aktualnego zadania.

UWAGA
Dokładność czasów wyświetlanych u dołu ekranu panelu dotykowego może się różnić w zależności od statusu urządzenia.
Przybliżony czas nie pojawia się, jeżeli czas oczekiwania będzie krótszy niż jedna minuta.
52XY-06C