Przypomnienie o czyszczeniu obszaru skanowania oryginału

Urządzenie można zaprogramować w taki sposób, aby wyświetlało monity o konieczności oczyszczenia obszaru skanowania, kiedy wykryje pojawienie się pasów lub plam.Gdy podajnik nie jest czysty, to urządzenie skanuje i drukuje ślady po kurzu i brudzie.Komunikat informujący o konieczności przeczyszczenia obszaru skanowania pojawia się po włożeniu oryginałów do podajnika.Aby uzyskać więcej informacji na temat czyszczenia obszaru skanowania podajnika, patrz "Scanned Originals Become Dirty (Manual Feeder Cleaning)."
Tryb ten może być programowany, jeśli do urządzenia dołączony jest Duplex Color Image Reader Unit-M. (Patrz "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Wyśiwetlacza] → [Powiadom o czysz. obszaru skan. oryginałów].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Jeżeli nie chcesz, aby urządzenie wyświetlało informacje o konieczności wyczyszczenia obszaru skanowania, należy nacisnąć na [Wyłącz].
52XY-06E