Ustawienia wyświetlania domyślnego ekranu wyboru rodzaju papieru

Można ustalić, czy podczas wyświetlania ekranu wyboru papieru, ma być wyświetlana jego prosta czy szczegółowa wersja.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Wyśiwetlacza] → [Priorytet dla Ekranu wyboru typu papieru].
3.
Określ poniższe ustawienia → naciśnij na [OK].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[Prosty]:Wyświetla ekran prostego wyboru papieru.
[Szczegółowo]:Wyświetla ekran szczegółowego wyboru papieru.
52XY-06H