Rozróżnianie pomiędzy papierem B5 a EXEC

Jeżeli papier formatu B5 lub EXEC został załadowany do szuflady, można ustawić który papier ma być wykorzystywany dla danego działania.
WAŻNE
Tryb ten można ustawić, jeśli wybrano [Wszys. roz.] w [Grupa rozm. pap. dla Auto. rozpozn. w szufl.].
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [B5/EXEC Wybór papieru].
3.
Wybierz [B5] lub [EXEC] dla każdej z szuflad papieru → naciśnij [OK].
52XY-05X