Ustawianie grupy formatów papieru dla automatycznego rozpoznawania w źródle

Można zarejestrować grupę formatów papieru dla każdego źródła tak, aby urządzenie automatycznie wykrywało format załadowanego papieru.To ustawienie jest szczególnie przydatne, jeżeli zawsze ładowany jest ten sam format papieru do danego źródła.
Można ustawić grupę celem automatycznej detekcji formatu papieru dla podajnika bocznego, jeżeli podłączono Stack Bypass-C.
WAŻNE
Należy upewnić się, że prawidłowo zarejestrowano format papieru.Nieprawidłowa rejestracja papieru może skutkować blokadami.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Grupa rozm. pap. dla Auto. rozpozn. w szufl.].
3.
Wybierz grupę formatów papieru, którą chcesz wykorzystać dla automatycznego rozpoznawania formatu w danym źródle → naciśnij [OK].
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
Szuflady na papier:
Wszys. roz., Rozmiar A/B, Roz. w calach
Taca uniwersalna:
Rozmiar A/B, Roz. w calach
Każdy przycisk reprezentuje następujące źródła papieru:
POD Deck Lite-C, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D oraz Long Sheet Tray-B są podłączone.
:Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D oraz Long Sheet Tray-B
:górna szuflada na papier
:środkowa szuflada na papier
:dolna szuflada na papier
:POD Deck Lite-C
Multi-drawer Paper Deck-C jest podłączony.
:górna szuflada na papier
:środkowa szuflada na papier
:dolna szuflada na papier
:Górna szuflada na papier Multi-drawer Paper Deck-C
:środkowa szuflada na papier Multi-drawer Paper Deck-C
:Dolna szuflada na papier Multi-drawer Paper Deck-C
Podłączone są opcje POD Deck Lite XL-A, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D i Long Sheet Tray-B.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D oraz Long Sheet Tray-B
: górna szuflada na papier
: środkowa szuflada na papier
: dolna szuflada na papier
: POD Deck Lite XL-A
52XY-05U