Czas przejścia do trybu uśpienia

Jeżeli urządzenie pozostaje w trybie bezczynności przez pewien czas (od ostatniego naciśnięcia klawisza), wchodzi ono automatycznie w tryb Uśpienia, aby oszczędzać energię elektryczną.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Czas Automatycznego Czuwania].
3.
Naciśnij na lub , aby określić żądany czas dla funkcji Automatycznego przejścia do trybu uśpienia → i naciśnij na [OK].

UWAGA
Domyślnym ustawieniem są '5' minuty.
Zaleca się wykorzystanie ustawień fabrycznych dla tego elementu.Jednakże, jeżeli priorytet zostanie nadany wydajności podczas kopiowania/drukowania, wartość w tym trybie należy ustawić na 0.Jeżeli wartość zostanie ustawiona na 0, naciśnij na , aby urządzenie przeszło do trybu Uśpienia lub Oszczędzania energii.
52XY-076