Tryb Oszczędzanie Energii Urządzenia do Oprawy Wydruków

Tryb Oszczędzania Energii ogranicza ilość energii zużywanej przez nieużywany Perfect Binder-E.Istnieje możliwość ustawienia czasu, po którym Perfect Binder-E ma wejść w tryb Oszczędzania energii.
Tryb ten może być programowany, jeśli do urządzenia dołączona jest Perfect Binder-E.Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi Perfect Binder-E.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Tryb Oszczędz. Energii Urządz. Oprawiając.].
3.
Naciśnij na [] lub [], aby wyregulować Czas trybu oszczędzania energii modułu oprawiania → naciśnij klawisz [OK].
52XY-07H