Programowanie przedziału czasu, po upływie którego inicjowany ma być tryb Niski pobór mocy

Jeżeli urządzenie pozostaje w trybie bezczynności przez pewien czas (od ostatniego naciśnięcia klawisza), urządzenie automatycznie wyłączy się, aby oszczędzać energię elektryczną.
Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie Oszczędzania energii, ekran panelu dotykowego jest wyłączony i świeci się .
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Czas Trybu Małej Mocy].
3.
Nacisnąć na [] lub [], aby wprowadzić czas dla trybu Niski pobór mocy → i nacisnąć na [OK].
52XY-07F