Ustawienia szybkiego uruchamiania

Jeżeli ustawisz szybkie uruchamianie, możesz zredukować czas od chwili włączania głównego zasilania urządzenia, do uruchomienia jego działania i skanowania dokumentów.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Jeżeli nie zaprogramujesz szybkiego uruchamiania, naciśnij klawisz [Wyłącz].
WAŻNE
Nawet jeśli funkcja jest ustawiona jako 'włączona', maszyna nie będzie szybko uruchamiana, w następujących sytuacjach:
Gdy Serwer imagePRESS dołączono do urządzenia
Kiedy dowolne z ustawień podanych poniżej ustawione są jako 'włączone'
RARP
BOOTP
IPsec
IPv6
NetWare
AppleTalk
Jeżeli zostanie wyłączone główne zasilanie maszyny, po jego wyłączeniu, w dowolnych warunkach podanych poniżej
Po szybkim uruchomieniu urządzenia upłynęło więcej, niż 110 godzin
Obsługa zadań
Zadania są zarezerwowane
Tuż po korzystaniu z linii telefonicznych
Tworzenie kopii zapasowych danych
Dostęp do urządzenia za pośrednictwem sieci komputerowej
Po określeniu ustawień, które wymagają ponownego uruchomienia maszyny
Po wystąpieniu błędu
Korzystanie z trybu Ograniczeń funkcji
Przewód zasilania jest odłączony po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania
W maszynie są zainstalowane aplikacje MEAP nieobsługujące szybkiego uruchamiania
Kiedy włączenie głównego wyłącznika zasilania nastąpi w 20 sekund po wyłączeniu głównego zasilania
Kiedy główne zasilanie maszyny zostanie włączone, wyłącznikiem zasilania zdalnego interfejsu użytkownika, po jego wyłączeniu
UWAGA
Jeżeli ustawisz szybkie uruchomienie urządzenia, gdy włączony jest tryb Oszczędzania energii/Sygnał trybu uśpienia, po włączeniu/wyłączeniu głównego zasilania maszyny rozlegnie się słyszalny dźwięk.(W zależności od sytuacji, maszyna nie zostanie szybko uruchomiona i dźwięku nie będzie słychać).
52XY-071