Format czasu

Można ustawić, czy zegar ma pracować w trybie 24 czy 12 godzinnym.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Format Czasu].
3.
Wybierz format wyświetlacza → i naciśnij na [OK].
52XY-070